www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 
"Tidene skifter, nå kan det skje!"

Skaperverkets dag 2016

Marker dagen i din menighet!

TROSOPPLÆRING
Klimaendringer

Nye ressurser om klima til trosopplæringsarbeid. 
> Les mer her

 

 

AKTIVITETER
Facebook

På Facebooksiden til Grønn Kirke finner du spennende aktiviteter
> Les mer her 

 

RESSURSER
Grunnlagsdokumenter
MATERIELL
«Grønn menighet» i ny drakt

Se fersk brosjyre og få inspirasjon!
> Les mer her.

 

SE HELE NYHETSLISTEN