www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Mikkelsmesskonferansen 2006


En konferanse med fokus på gudstjenestens diakonale dimensjon.

Noen må våke
- hvordan gudstjenesten kan speile vårt ansvar for fred, rettferdighet og vern om skaperverket

Trondheim 24.-26. september

Konferansen er rettet mot kirkelig ansatte og andre interesserte på menighetsplan

Program

Gudstjenestens diakonale dimensjon
Det kristne fellesskap kommer på en spesiell måte til uttrykk i gudstjenesten. Der samles de kristne som Guds folk, der trer de synlig fram som et fellesskap i verden, et lovprisende, tilbedende og stridende fellesskap. I forbindelse med samlingen rundt måltidet var kirken i de første århundrene seg bevisst at det var en forbindelse mellom nattverden og innsamlingen til de fattige. Diakonene spilte derfor en sentral rolle i oldkirkens gudstjeneste, og vi ønsker å bidra til fornyet bevisstgjøring av denne dimensjonen ved gudstjenestelivet.

Vern om skaperverket: Forbruk og rettferd
Vern om skaperverket er en utfordring til kirken som har fått økende fokus de senere årene, både her i Norge og i økumenisk sammenheng. I Den norske kirke har dette engasjementet kommet til uttrykk på mange måter det siste tiåret, i de senere årene vært fulgt opp gjennom miljønettverket Forbruk og rettferd. Kirkemøtet har dessuten vedtatt at det skal feires en Skaperverkets dag, slik at også denne sammenhengen blir gjort synlig når menigheten samler seg. Konferansen er en oppfølging av dette vedtaket.

John Bell
Spesielt glade er vi for å kunne invitere til et møte med presten, dikteren og liturgikeren John Bell - en av de viktigste stemmene innenfor liturgisk fornyelse i vår tid. Han er knyttet til The Iona Community, og har vært ansvarlig for mye av det liturgiske materialet som er i bruk her. Han er også en meget produktiv sangdikter, en rekke av hans sanger er oversatt til norsk i boken Sanger fra vest, som utkom for få år siden.

Dette vil bli en konferanse med særlig vekt på vårt ansvar for vern av skaperverket og på forbruk og rettferd.

Det vil bli flere spennende innslag på konferansen: Biskop Finn Wagle vil snakke om Kirkens ansvar for vern av skaperverket, Jon Henrik Gulbrandsen, prest i Kirkens bymisjon, og med bakgrunn i Korsvei, vil snakke om Gudstjenestens relevans sett i forhold til våre livserfaringer. Sykehusdiakon Anne Hirsch skal ta for seg gudstjeneste og diakoni i et globalt perspektiv. Sindre Eide og Estrid Hessellund vil presentere de ulike liturgiene som er utarbeidet for Skaperverkets dag, Nord-sør-søndagen og Søndag for fred og menneskerettigheter, og gi innspill på ulike måter å bruke disse på. Vi vil også presentere et helt ferskt prosjekt omkring solidaritet med hiv-AIDS-rammede både her hjemme og særlig i Afrika. Dessuten skal vi feire flere gudstjenester sammen, og ha ulike kulturelle innslag, blant annet vil gruppen ”Vadested” presentere keltiskinspirerte sanger av John Bell, og vi skal synge fra den nye sangboken Syng håp med Sindre Eide. Alt i alt håper vi på en spennende samling til inspirasjon og fornyelse.

Program

Mikkelsmess
- eller feiringen av St. Mikael og alle englene markeres 29. september, og var i gammel tid en av de viktigste merkedagene i året, bare overgått av jul og påske. Gjennom å kalle sin årlige kirkekonferanse Mikkelsmesskonferansen, ønsker Liturgisk senter å være med på å gjenopplive interessen for denne festen i kirkeåret. 

SE HELE NYHETSLISTEN