www.gronnkirke.no
Her er du nå: Grønn menighet » Veiledninger » 06 Energi, transport og reise

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Veiledning til punktene 29 - 35 Energi på handlingsarket:

Energi

Energibruken i vår del av verden er meget høy. Alle ting vi forbruker, hus vi befinner oss i, maten vi spiser, osv. trenger energi. Og det er bruken av energi, ikke minst fossil energi, som er hovedårsak til klimagassutslippene. Når man diskuterer verdens voksende energibehov tar man ofte for gitt at energibruken er slik som den er. Men det er veldig mye som man kan spare, ved å være energibevisst og bruker de handlingsmulighetene man har for å spare på energi.

De syv punktene på plakaten skal vise noen handlingsmuligheter for menigheter, ikke minst rundt menighetens bygninger. Her finnes det svært mange tips på internett.

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. På Enovas hjemmesider finner dere gode ideer, personer som kan gi råd og veiledning og støtteordninger for større investeringer.
Også Grønnhverdag har egne temasider om energibruk på sine hjemmesider.

 

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN