www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Vedtak og uttalelser » Norges Kristne Råd 2007: Vern om Skaperverket

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Skaperverket - vårt livsgrunnlag, vår glede og vårt ansvar

Uttalelse fra Rådsmøtet i Norges Kristne Råd, Gran 20.03.2007 

Last ned uttalelsen (pdf) her.

1. Vi må vise oss vårt ansvar verdig

Vi er alle forvaltere av Guds skaperverk. Dette handler om menneskets storhet og ansvar. Nå vet vi at skaperverket er truet av våre utslipp som forårsaker klimaendringer. Bibelen taler om at Guds pakt er med hele menneskeheten og alle levende vesener ”for de kommende ætter i alle tider” (1. Mos 9). Det er krevende å forholde seg til mennesker som ennå ikke er født. Men vi må vise oss verdige vårt ansvar som medmennesker. Derfor oppfordrer vi våre menigheter og medlemssamfunn til både i ord og handling å vise at vi tar miljøtrusselen på alvor. Vi ber om at Verdens miljødag blir tydelig markert, og at alle menigheter og medlemssamfunn nøye tenker gjennom sin egen praksis.

2. Vi må forsake for livets skyld

Vi må forsake dersom vi skal gjøre noe med klimaendringene. Vi må forsake dersom jorda skal bli god å leve på for dem som i dag lever i områder som alt er rammet. Vi må forsake dersom våre etterkommere skal ha det bra på denne jorda. Klimaendringene vil uansett koste mye. Å motvirke klimaendringene vil også koste mye av enkeltpersoner og fellesskapet. Men det vil koste mer om vi ikke handler nå. Når vi forsaker, gjør vi det for livets skyld. Og mye av det vi kan gjøre, kan forbedre vår livskvalitet.

3. Regjeringen må ta ansvar, og vi må alle ta del

Vi ber om at den norske regjeringen iverksetter nødvendige tiltak for å redde en truet verden, selv om det koster. Vi oppfordrer videre næringsliv og befolkning til nødvendig endring av holdning og handling. Dette er et ansvar som på særlig måte påligger oss som innbyggere av et av verdens rikeste land, hvor vår rikdom i høy grad baserer seg på fossilt brennstoff.

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN