www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Gjør arrangementet grønt

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Veileder til å gjøre kirkelige arrangementer grønne

- et planleggingsverktøy for festivaler, stevner, leirer, osv.

Hvordan kan man lage et sommerstevne uten å etterlate seg store, stygge økologiske fotavtrykk?

LAST NED:   Veileder i word-format    |    Veileder i pdf-format

Spørsmålet over var utgangspunkt for et av de praktiske verkstedene på konferansen «Tro til forandring», 5.-6. november 2011 på Diakonhjemmet i Oslo. Bente Gundelsby, som var hovedinnleder på verkstedet, har satt sammen en veileder med utgangspunkt innlegget hun holdt og tilbakemeldingene.

Bakgrunn for verkstedet var et oppslag i avisen Vårt Land i juni 2011 under overskriften «Kristenfolket skuffer miljøfolket». Organisasjonen Grønn Hverdag hadde testet 23 kristne sommerstevner, og hadde gitt stryk til 15 av dem.

Noen av stevnearrangørene begrunnet dette med at miljøvern ikke interesserte eller angikk dem spesielt, men for de fleste var det stor arbeidsbelastning, knappe ressurser, og usikkerhet om hva som kunne gjøres som var begrunnelsen. Noen, som for eksempel Korsveibevegelsens sommerfestival, hadde også høy bevissthet og god praksis på dette.

Verkstedet «Grønn profil på arrangement - Hvordan lage et sommerstevne uten å etterlate seg store økologiske fotavtrykk?» ønsket å tilby fremtidige arrangører av festivaler og sommerstevner et verktøy for miljøbevisst planlegging.

Seminaret ble innledet ved Bente Gundelsby, som var miljøansvarlig under KFUK/M-Speidernes leir "Grønn Action" i 2010. Bente er ikke bare engasjert speider, men også ansatt i retursamarbeidet LOOP (se www.loop.no), en stiftelse med formål å øke kunnskap, samt forbedre holdninger og adferd knyttet til kildesortering og gjenvinning.

 

       Bente Gundelsby

Som miljøansvarlig på speiderleiren «Grønn Action» med over 5000 deltakerne laget Bente og medarbeidere et helhetlig opplegg som tar miljøhensyn, og leiren ble miljøfyrtårnsertifisert.

Med utgangspunkt i dette arbeidet har Bente Gundelsby utarbeidet en veileder for grønne kirkelige arrangementer. Den kan lastes ned her:  

Veileder i word-format    |   Veileder i pdf-format

Vil du lese mer om speidernes «Grønn Action» fra sommeren 2010? Søk deg fram på KFUK/M Speidernes nettsider!