www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Internasjonalt nettverk

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


INTERNASJONALE NETTVERK SOM ARBEIDER MED MILJØ, KLIMA OG RETTFERD

EUROPEAN CHRISTIAN ENVIRONMENTAL NETWORK
Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd i Norge er tilsluttet European Christian Environmental Network (ECEN), et nettverk for kirker og kirkelige organisasjoner i europeiske land. 


---------
KIRKENES VERDENSRÅD
Den norske kirke, Kirkens Nødhjelp og Norges kristne råd er tilsluttet Kirkenes Verdensråd som fokuserer på klima- og miljøspørsmål i rammene av programmet Justice, diakonia and responsibility for creation


---------
ACT INTERNATIONAL
Kirkens Nødhjelp er del av det internasjonale ACT-nettverket som arbeider med både humanitærrespons på katastrofer og med langsiktig bistand.

 

SE HELE NYHETSLISTEN