www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Trosopplæring

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Ressurser til trosopplæringen

Miljøbok: Å, så vakkert!
Da Gud skapte jorda ønsket han at den skulle være et godt sted å bo. Vi mennesker er satt til å forvalte den til beste for alle. Hvordan kan barn og unge bidra? Miljøboka "Å, så vakkert!" hjelper oss å oppdage litt mer - les mer her.

Barn

Agent for rettferdighet
IKO og Kirkens Nødhjelp har laget en ressurspakke for trosopplæring knyttet til tematikken bærekraft, skaperverk og rettferdighet. Opplegget er rettet mot 10-åringer, og inneholder:

  • Brevmal med invitasjon til alle 10-åringer
  • "Klippekort" for rettferdighet 
  • Diplom for alle som gjennomfører
  • Powerpointpresentasjon ti linspirasjon med sanger, fortellinger, kunstbilder og informasjon om Fasteaksjonen.
  • Mulighet for innkjøp av gavepakke med materiell til 10-åringer fra IKO

Les mer her.

"Skapt til medskaping" - Borgund menighet:
Borgund menighet driver trosopplæringsprosjektet "Skapt til medskaping". De var en av de første Miljøfyrtårn-menighetene i landet, og med basis i miljøfyrtårnarbeidet i menigheten og friluftsområdet Borgundgavlen, ønsker prosjektet å skape et miljø preget av læring og utfoldelse i Skaperverket.

 

Konfirmanter og ungdom

Miljøkonfirmanter i Førde
I Førde Kyrkjelyd i Sogn og Fjordane har undervisningskapellan Ingvald Andersen Frøyen utviklet et opplegg for egne miljøkonfirmanter. Tilbudet har vært der siden 2003, og er bygd på frivillig innsats fra ressurspersoner i menigheten.

Opplegget for fire samlinger og en "grønn" gudstjeneste er beskrevet i dette dokumentet (7 sider):
> Last ned PDF
> Last ned word-fil

For spørsmål omkring opplegget, ta kontakt med undervisningskapellan Ingvald Andersen Frøyen, tlf. dagtid: 57 82 81 89, mobil: 915 29 799, epost: ingvald.andersen.froyen@fordekyrkje.no

 

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN