www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Nasjonale nettverk

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Kirkelige nettverk

Det er lett å føle seg alene i miljøarbeidet. Da er det viktig å vite om andre som jobber med det samme, å inspirere hverandre, dele erfaringer og frustrasjoner. 

KIRKELIG NETTVERK FOR MILJØ, FORBRUK OG RETTFERD  ble startet i slutten av 1990årene for å følge opp kirkenes arbeid med miljø, forbruk og rettferd. Det ble initiert av Den norske kirke som en oppfølging av flere års fokus på forbruk- og rettferdsspørsmål. Ønsket har hele tiden vært å arbeide økumenisk og knytte til seg menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å arbeide med disse spørsmålene i hele den kristne kirken. Les mer om nettverket her.

Som del av Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd er det etablert REGIONALE RESSURSGRUPPER i tilknytning til hvert av bispedømmene i Den norske kirke.  Les mer om arbeidet i ressursgruppene her. 


ARBEID I DET ENKELTE KIRKESAMFUNN:

DEN NORSKE KIRKE følger særlig opp sitt miljø- og klimaengasjement gjennom prosjektet Skaperverk og bærekraft - les mer her.

METODISTKIRKENs grønne satsing følges opp av Diakoni- og Evangeliseringsrådet (DER). Les mer om arbeidet på DERs sider og på ressurssidene www.sosialrettferdighet.no 

MISJONSFORBUNDET har en egen handlingsplan for forbruk, miljø og solidaritet. Les mer om denne og andre relaterte tema på Misjonsforbundets sider om solidaritet og miljø.   

FRELSESARMEEN arbeider særlig med gjenbruk: se Fretex sine nettsider, og med rettferdig handel: se nettsidene til Sally-Ann 

DEN KATOLSKE KIRKE setter fokus på klimarettferdighet gjennom Caritas' arbeid - les mer her

DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE har et eget Klmiautvalg, som arbeider med kirkens klimaprofil i etterkant av Synodemøtet 2008. Frikirken har utgitt heftet Kirken og klimautfordringene


Vet du om flere kirkesamfunns engasjement som skulle vært med i denne oversikten? Send beskjed til webredaksjonen v/ efs@norkr.no !

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN