www.gronnkirke.no
Her er du nå: Grønn menighet » Hvorfor grønn menighet?

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Hvorfor grønn menighet?

Det å ta vare på skaperverket viser nestekjærlighet for de som rammes av klimaendringene nå og for kommende generasjoner.

Å være grønn menighet er en konkret måte å ta Guds kall om ansvar for skaperverket og vår neste på alvor. Å være grønn menighet går rett inn i kjernen av å være en diakonal, misjonal menighet og å leve ut Kristusetterfølgelse i praksis!

Ved å registrere seg som grønn menighet tar lokalmenigheten et aktivt valg om å bli med i den grønne kirkelige bevegelsen. Den vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn slik at det reflekteres på en gjennomgående måte i menighetens liv og virke.

Ved siden av å forkynne evangeliet, bygge inkluderende fellesskap og vise nestekjærlighet, hører kamp for rettferdighet og vern om skaperverket naturlig med til grunnforståelsen av det å være kirke. For eksempel er dette i Den norske kirke tydelig presisert i diakoniplanens fokus på vern om skaperverket og kamp for rettferdighet (http://www.gammel.kirken.no/?event=dolink&famID=247). 

 

Hvordan bli grønn menighet?

 

SE HELE NYHETSLISTEN