www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Bakgrunn for kirkelig nettverk

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


BAKGRUNN: KIRKELIG NETTVERK FOR MILJØ, FORBRUK OG RETTFERD 

...ble startet i slutten av 1990årene for å følge opp kirkenes arbeid med miljø, forbruk og rettferd. Det ble initiert av Den norske kirke som en oppfølging av flere års fokus på forbruk- og rettferdsspørsmål. Ønsket har hele tiden vært å arbeide økumenisk og knytte til seg menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å arbeide med disse spørsmålene i hele den kristne kirken.

Nettverkets formål
Formål for nettverket er å skape møteplasser for mennesker som ønsker å engasjere seg i spørsmål om forbruk og rettferd, økologi og miljø. Møteplassene skal være til gjensidig informasjon, erfaringsutveksling og inspirasjon. Seminarer (sentrale og/ eller regionale inspirasjonssamlinger) og nettsider er slike møteplasser.

Etterhvert ble det etablert en nasjonal arbeidsgruppe for det kirkelige samarbeidet om miljø, forbruk og rettferd. Denne gruppa fungerer som styringsgruppe for nettverket. Arbeidsgruppas ansvar er blant annet planlegging av seminarene.

På en stor nasjonal strategisamling på Kjerringøy 2004 ble det formulert en plattform for dette samarbeidet. Den nasjonale arbeidsgruppen ble også gitt oppgaven å søke om prosjektmidler til arbeidet, f.eks. fra miljøverndepartementet.

Det var opprinnelig også intensjon å starte forskjellige arbeidsgrupper i nettverket, men dette har bare i liten grad blitt realisert.
 
Veien videre
Ved starten av 2009 ble prosjektet "Skaperverk og bærekraft- et felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn" lansert. Dette samarbeidsprosjekt er en naturlig videreutvikling av det arbeidet som det kirkelige nettverket har vært pådriver for i alle år, og nettverkets arbeid fortsetter som en del av denne satsingen.

Bli medlem av nettverket?

I de første årene oppfordret vi folk til å bli medlem av nettverket. I praksis var det stort sett det samme som å motta nyhetsbrev og informasjon. Derfor snakker vi i dag ikke lenger om "medlemskap", men oppfordrer folk til å abonnere på nyheter/ informasjon, se påmelding på venstre marg.

Det er faktisk viktig for oss å vite at det er mange mennesker i menighetene og i samfunnet som er interessert i arbeidet. Vi  håper at det er mange i menighetene som ønsker å være en del av denne nettverksbyggingen. Derfor vil vi også sette opp kontaktpersonene for grønne menigheter på denne listen. Fint om du kan være en ambassadør og drive litt lobby-virksomhet for dette i ditt nærmiljø!

 

SE HELE NYHETSLISTEN