www.gronnkirke.no
Her er du nå: Grønn menighet

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Hva er en grønn menighet?

«Vår grønne menighet» er et konsept som ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring i menighetene over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden Gud har gitt oss.

Klimaendringene rammer oss allerede. Mennesker, dyr og planter strever fordi livsgrunnlaget er i endring. Forskere slår fast at det skyldes menneskenes levemåte og minner oss om at det er nødvendig å skifte kurs. Som kirke er vi kalt til å være gode forvaltere av skaperverket og etterfølgere av Jesus Kristus. Hva betyr dette konkret for oss i dag? Hvordan kan vi tenke globalt og handle lokalt?

«Grønn menighet» er et redskap for lokalmenigheter til å forholde seg til disse utfordringene. Menighetsfellesskapet kan sammen velge ulike lavterskeltiltak som kan innlemmes i alt fra gudstjenestene, trosopplæringen og kirkekaffen til bibelgruppene. Tiltakene er tenkt som hjelp og inspirasjon, ikke som en rigid sjekkliste. Det tar ikke nødvendigvis mye tid og ressurser å være grønn menighet, og det kan skape fellesskap på tvers av generasjoner og i alle deler av menighetslivet.

Vi har utarbeidet en brosjyre hvor du finner eksempler på tiltak menigheten kan velge for å bli en del av storfellesskapet grønn menighet. Over 280 menigheter over hele landet er del av ordningen i dag. Det finnes også grønne menigheter i mange andre land. 

Last ned brosjyren: [ Bokmål ]  [ Nynorsk ]

 

 

Hvordan bli grønn menighet?

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN