www.gronnkirke.no
Her er du nå: Skaperverk og bærekraft » Historie

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Samling om Skaperverket –
et kirkelig initiativ til vern om skaperverket i 1980årene


Av Hans-Jürgen Schorre

Engasjement for miljø og rettferd i kristne miljøer er ikke noe som først har oppstått de siste årene. Med jevne mellomrom har det vært stemmer og bevegelser i kirkelandskapet som har manet til vern av skaperverket og kamp for rettferdighet. Ofte har skjedd dette parallelt med bevisstheten rundt slike spørsmål i samfunnet.

En slik stemme var «Samling om skaperverket», som laget et opprop og arbeidet for disse temaene langs linjene INFORMASJON og INSPIRASJON. Fra 1980 og ca. fem år fremover utga man med jevne mellomrom « småskrifter», samlet folk til møter og samlinger, og vedtok et handlingsprogram.  Det ble i alt laget og distribuert 7 småskrifter.  Vi ønsker å gjøre noe av dette materiellet tilgjengelig for dagens ildsjeler. Ved å lese noe av deres anliggender og  begrunnelser, formulert for 30 siden, får man i dag et inntrykk av hva som har skjedd -  og ikke skjedd siden denne gangen. Snakket man om de samme faresignalene og bekymringene? Fikk man gehør i kirke og samfunn? Har vi kommet noe lengre i dag?

Vi hadde invitert to av initiavtakerne fra denne gangen til vår inspirasjonssamling for de regionale ressursgruppene i Oslo, den 4. november 2011. Forfatteren Kirsti Birkeland og pensjonert folkehøgskolelærer Hans Petter Hanssen delte sine erfaringer og refleksjoner med oss. Det var sistnevnte som var primus motor denne gangen, og de kristne folkehøgskolene var sentrale møtesteder for bevegelsen.  Hanssen etterlyste et sterkere engasjement fra folkehøgskolene for miljøvern og et enkelt friluftsliv i dag.

I handlingsprogrammet, som ble vedtatt på rådsmøte 30. juli 1980 på Fosen folkehøgskole vedtok man følgende arbeidsmåter: å spre oppropet og trykksaker, gruppevirksomhet, delta i møter og samlinger, samt å ta samfunnsansvar. Nedenfor kan du lese dokumentene:

Oppropet

Brosjyre fra Samling om Skaperverket

Småskrift 1 «Moder Jord»

Småskrift 2 «Hvor lenge?»

Småskrift 3 «Miljø eller bilj(k)ø?»

Småskrift 4 «La steinene tale»

Småskrift 5 «Pakten med alt levende»

Småskrift 6 «La jorda leve»

Småskrift 7 «Skapende spor»
 
 

Hvor ble det av bevegelsen? 

Den ble visst aldri offisielt nedlagt, men etter småskrift nr. 7 kom det ikke flere. Det er mulig at svaret ligger i en liten notis i et «småbrev» som ble sendt til medlemmene i nettverket. Nå var antallet vokst til over 500. I notisen informeres det om at det sommeren 1985, nærmere bestemt i tiden 28. juni til 2. juli, blir arrangert en annerledes sommersamling med navn «Korsvei 85». Sammen med flere kristne organisasjoner og grupper hadde Samling om Skaperverket tatt initiativ til dette.

Korsvei-bevegelsen som startet denne gangen, er svært livskraftig den dag i dag, og har i alle år vært en av de viktigste drivkreftene til kirkens engasjement for «forbruk, miljø og rettferd». Med sine fire veiviser «Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og fremme rettferdighet» har Korsvei på mange måter overtatt stafettpinnen fra Samling om Skaperverket. Det er interessant å se at kristent nettverk for miljø og rettferd, som ble dannet ca. 20 år etter Samling om Skaperverket valgte nærmest de samme arbeidsmetodene: bygge nettverk, spre informasjon og inspirasjon, samt bidra til erfaringsutveksling.
En stor takk til ildsjelene fra denne gangen!

 

SE HELE NYHETSLISTEN