www.gronnkirke.no
Her er du nå: Grønn menighet » Grønn menighet eller Miljøfyrtårn?

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Grønn menighet eller Miljøfyrtårn?

Konseptet rundt plakaten "Vår grønne menighet" ble utviklet i slutten av 1990årene i et samarbeid mellom Grønn Hverdag i Stavanger og KUI (Kirkenes nord/ sør-informasjon). Sertifiseringsordningen "Miljøfyrtårn" ble utviklet opprinnelig i Kristiansand i 2003 som en sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter og virksomheter.

En god del av innholdet er lik i begge ordningene, med et er også noen vesentlige forskjeller:
Å arbeide med å bli og være en grønn menighet er hele tiden menighetens eget ansvar. Men bestemmer seg for å starte en prosess hvor man arbeider med menighetens kunnskaper, holdninger og handlinger i forhold til miljø, forbruks- og rettferdsutfordringene. Ordningen er gratis.

Miljøfyrtårn er et offentlig sertifikat, bygget rundt HMS-krav til virksomheter, og forutsetter bruk av en ekstern veileder under sertifiseringsprosessen. Den krever "tredjeparts-sertifisering", dvs. at en sertifisør godkjenner arbeidet til slutt. Det må leveres årlig en miljørapport og det kreves resertifisering etter tre år. Du kan lese mer her.

Både å bli og å være en miljøfyrtårnbedrift koster noe, avhengig av virksomhetens størrelse. Det ble for en del år siden utarbeidet bransjekrav for menigheter og kirkelige fellesråd. For instanser som har personalansvar og ansvar for drift av bygg, anlegg og maskiner kan det være en fordel å arbeide med å bli Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårnordningen legger opp til et samarbeid med kommunen og kan være en inngangsport for deltakelse i utarbeidelsen av kommunale klimaplaner eller arbeidet med Fairtrade-kommuner.

Grønn menighet har, ved siden av temaene innkjøp, avfall, energi og transport, også fokus på miljø, forbruk og rettferd i gudstjenesteliv, diakoni, trosopplæring, kommunikasjon m.m.  

 

SE HELE NYHETSLISTEN