www.gronnkirke.no
Her er du nå: Skaperverk og bærekraft » Om grønnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


GRØNNKIRKE.NO

Nettsiden grønnkirke.no er et felleskirkelig ressurssted for kirker, menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider med miljø- og klimaspørsmål.

Her kan du finne inspirasjon til hvordan sette klima og miljø på dagsorden - i det praktiske hverdagslivet og i gudstjenester, undervisning, bibelgrupper, barne- og ungdomsarbeid og andre sider av menighetslivet.

Her finner du også teologisk refleksjon rundt miljø- og klimautfordringene, og du kan lese om ting som skjer rundt om i Norge med fokus på kirke og miljø.

Grønnkirke.no er en del av prosjektet Skaperverk og bærekraft: felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Kristne Råd, Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp.

Har du forslag til saker eller innspill til grønnkirke.no? Ta kontakt!

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN