www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Fasteaksjonen
Fasteaksjonen

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 

Kirkens Nødhjelps store innsamlingsaksjon arrangeres hvert år den siste uka før påske.

Fasteaksjonen gjennomføres av frivillige fra over 1000 menigheter over hele Norge, representert ved Den norske kirke, Metodistkirken, Det norske Baptistsamfunn, Den Evangelisk-Lutherske Frikirke og Sjømannskirken.

Menighetene sørger for bøssebærere og gjennomfører en rekke lokale markeringer for å samle inn penger og skape engasjement. Det er også mange menigheter og kirker som gir offer fra gudstjenester i fastetiden til aksjonen. Konfirmantene utgjør en stor del av bøssebærerne, men også andre grupper i menigheten bidrar; kor, speidere, konfirmantforeldre og menigheten generelt.

Vil du vite mer om Fasteaksjonen? Se aksjonens nettsider eller kontakt Kirkens Nødhjelp i ditt distrikt.

Årets tema; "Sammen forandre"

Tidligere tema for Fasteaksjonen

  • 2011-2012: "Sammen for en rettferdig verden"
  • 2009-2010: "SOS fra sør." Fattige i møte med klimaendringer
  • 2008: "Fra drøm til virkelighet." Krig og terror stjeler menneskers drømmer. Sammen kan vi ta drømmene tilbake.
  • 2007: ”Forglemmegei"

 

SE HELE NYHETSLISTEN