www.gronnkirke.no
Her er du nå: Skaperverk og bærekraft » Skaperverk og bærekraft

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Et felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn

 

Skaperverk og bærekraft: Et felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn er et økumenisk samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke.

I dette samarbeidet vil kirkene:

  • være sentrale pådrivere for og bidragsytere til bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og globalt.
  • bidra til å sikre en forpliktende, rettferdig og ambisiøs internasjonal klimaavtale, og en bred kirkelig og folkelig oppslutning om dette
  • demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd.
  • skape håp og fremtidstro med ord og handling

 

Målet er at prosjektet skal prege det kirkelige livet både i konkret arbeid og i plan- og strategiarbeid. Nettsiden www.gronnkirke.no er en del av prosjektet Skaperverk og bærekraft. 

 

 

Bakgrunn

Kirkemøtet i Den norske kirke vedtok i november 2007 at det skulle settes i gang en tiårig bærekraftreform for endringer i kirke og samfunn. Kirkerådet skulle til Kirkemøtet 2008 utarbeide en milepælplan for realisering av dette. Les Kirkemøtets vedtak og tilslutningsbrevene fra Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd under.

 

Sakspapir  KM 2008 "Bærekraft og skaperverk" (pdf)
Komitemerknader og vedtak KM 2008 (pdf)

 

Tilslutningsbrev KN (pdf)
Tilslutningsbrev NKR

 

 

 

 

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN