www.gronnkirke.no
Her er du nå: Grønn menighet » Veiledninger

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Veiledning til punktene på plakaten

Her finner du veiledning til de enkelte punktene på plakaten "Vår grønne menighet". Ofte kan det være behov for å forklare nærmere hva som ligger bak noen av formuleringene - begreper som er brukt, forslag til hvordan punktet kan følges opp, hvor en kan få tak i mer informasjon, osv. Vi håper at disse veiledningene kan være en hjelp til å komme videre med arbeidet.

Punktene på plakaten (og dermed også veiledningen) er delt inn i 7 tema:

  1. Forankring i menigheten
  2. Gudstjenesteliv
  3. Diakoni, undervisning og misjon
  4. Informasjon og samarbeid
  5. Innkjøp, forbruk og avfall
  6. Energi, transport og reise

I tillegg er flere punkter under de tre første overskriftene merket med symbolet for Fairtrade. I flere land finnes det både Fairtrade - byer, skoler, og f.eks. menigheter. Vi er i dialog med Stiftelsen Fairtrade Norge om å integrere dette i Norge i konseptet med grønne menigheter. Miljø og rettferd hører sammen! Derfor er flere punkter hvor dette er et relevant aspekt merket med Fairtradesymbol.

Klikk på punktene over for å komme til de ulike tema, og videre til de enkelte punktene.

 

SE HELE NYHETSLISTEN