www.gronnkirke.no
Her er du nå: Eksempler og erfaringer » Eksempler fra menigheter

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Eksempler fra menigheter

Har dere lyst til å finne på noe "ekstra" for å sette fokus på deres grønne menighet? Da kan dere for eksempel knytte det opp mot Skaperverkets dag eller Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Her kan dere også finne inspirasjon fra andre menigheter som har arrangert ulike ting som en del av det å være grønn menighet.

FLERE FERSKE IDÉER OG MER INSPIRASJON FINNER DU PÅ Facebookside

Landås: Bærekraftige liv (2011)

Finnes det en tredje vei i klimakampen? Bjørgvin bispedømme med i nyskapende miljøprosjekt.

> Les mer her

Haugerud menighet: Bruktmarked (2011)

Les om hvordan menigheten bruker blant annet bruktmarked i kirka som en del av det å være en grønn menighet.

> Les mer her

 

Råde menighet: Bæraksjon (2011)

Dugnad i menigheten fører til fellesskap i bærplukking og safting/sylting. Og mye godt til kirkekaffe og søndagsskole.

> Les mer her

 

Centralkirken: Grønn menighetstur (2010)

Besøk fra vennskapsmenighet, marked og avstemming om grønne tiltak ga menigheten grønt preg på tur til Sverige.

> Les mer her

 

Bjørgvin: syklende prester (2008)

Prester i Bjørgvin Bispedømme ville påvirke statens manglende satsing på miljøvennlig transport.

> Les mer her

 

Trondheim: handlefri-markering (2006)

Gateprester og medisinerstudenter markerer Kjøpfri dag sammen med Bispedømmets Ressursgruppe.

> Les mer her

 

Radøy: Økologisk kirkegård (1998)

Grunntanken i økologisk drift er at det er jorda som skal dyrkes, ikke plantene. Men hvordan gjøre det på kirkegården?

> Les mer her

   
   

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN