www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Litteratur
Litteratur

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Litteratur om klima, miljø, økoteologi, forbruk og rettferd

Med denne lista forsøker vi å holde en oversikt over litteratur som kan være interessant og nyttig i arbeidet med miljø- og rettferdsspørsmål i kirke og menighet. Enkelte av bøkene er vanskelige å få tak i som bøker, derfor har vi fått tillatelse til å skanne de inn og gjøre de tilgjengelig for gratis nedlasting her. Flerer av bøkene finnes i Word og/eller pdf-format, og kan leses på skjerm eller skrives ut (ikke skriv ut mer enn du trenger - begrens papirforbruket!).

Her finner du tips til litteratur på engelsk.

 

Tittel: Publikasjonsserien 2°C
Forfatter:
 Norsk Klimastiftelse
Emne:
 Denne publikasjonsserien inneholder relevant og oppdatert informasjon om klima og grønne tiltak. Nettsiden har også en rekke interessante rapporter om klima tilgjengelig på sine nettsider. Skaperverk og Bærekraft (ved Per Ivar Våje) har 2°C – Vann og Klima (2014) og 2°C – Veien til klimavitenskapen (2013) tilgjengelig i trykte kopier. Dersom noen ønsker dem betaler dere kun for porto.

 

 

Forside Grønn kirkebok 2007Tittel: Grønn kirkebok (2007-utgaven)
Forfatter:
Sindre Eide, Lars Ove Kvalbein og Estrid Hessellund (red.)
Emne:
Denne boka inneholder et mangfold av temaartikler, gudstjenesteopplegg, bibelarbeid, fortellinger og handlingsalternativer til bruk i menighetsliv og trosopplæring. Trosopplæring er en livslang prosess for både enkeltmennesket og menigheten. Trosopplæring handler om at vi er del av et verdensvidt kirkefellesskap. Derfor er også det internasjonale aspekt vektlagt i boka. Målgruppen er ansatte og frivillige i menigheter og organisasjoner (Dnk o.a. kirkesamfunn). Spesielt legges det vekt på gudstjenesteledere, barne-, ungdoms- og voksenledere, ledere i ulike aspekter av trosopplæring i menigheten og organisasjonen.
Utgitt: oktober 2007
Utgiver:
IKO-forlaget
Tilgjengelighet: Bokhandlere. Her kan du kjøpe boka på nett fra IKO-forlaget

 


 
Tittel: Økoteologi - kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi
Forfatter: Bård Mæland og Tom Sverre Tomren (red.)
Emne:
Boka har samlet bidrag fra Stavanger-konferansen i økoteologi som ble avholdt på Misjonshøgskolen i mars 2007. Denne boka skiller seg ut fra tidligere utgivelser blant annet ved nybrottsarbeid i forholdet mellom trinitarisk teologi og økologiske innsikter. Nye miljøutfordringer behandles, og nye bidragsytere fra Europa og Afrika har levert artikler. Forholdet mellom evangelisering, diakoni og miljøvern berøres, og det er også plass til et historisk tilbakeblikk.
Utgitt: september 2007
Utgiver:
TAPIR akademisk forlag
Tilgjengelighet: Kan kjøpes i bokhandlere og på nett fra Tapirs nettbokhandel her.

 


 

Tittel: Grønn postill – økoteologi og kirkehverdag
Forfatter:
Hans Jürgen Schorre og Tom Sverre Tomren (red.)
Emne:
Visjon, refleksjon og handling er tre viktige stikkord i Grønn Postill. Visjoner for en grønnere kirke både lokalt og globalt. Refleksjoner om bakgrunnen for økoteologi, sett fra ulike innfallsvinkler. Handling gjennom gudstjenesteliturgi, opplæring og tjeneste. Dette er en bok om den utfordringen kirken har til å arbeide videre med miljø, forbruk og rettferd. 216 s.
Utgitt:
2001
Forlag:
Verbum
Tilgjengelighet:
Kan kjøpes i de fleste kristelige bokhandlere. Kan også bestilles fra Bibelselskapets nettbokhandel. (kr. 198.-)

 

 

 

 

 

 


 

Tittel: Grønn kirkebok
Forfatter:
Estrid Hessellund og Svein Helge Rødahl (red.)
Emne:
En delebok til inspirasjon og gjenbruk. Gir menighetene hjelp til å integrere naturvern og forbrukerspørsmål i menighets- og gudstjenesteliv. 126 s.
Utgitt:
1996
Utgiver:
Kirkens U-landsinformasjon
Tilgjengelighet:
 Ikke lenger i salg, men kan lastes ned her:  pdf (10 Mb). Se også 2007-utgaven av Grønn kirkebok over.


 

 

 

 

 

 

Tittel: Men gleden er et annet sted – Kjøpekulturen. Troen. Oppbruddet.
Forfatter:
Asle Finnseth
Emne:
Skrevet i kjølvannet etter Bispemøtets uttalelse om konsumkulturen høsten 1992. Den viser hvordan forbrukslogikken går som en frost, også gjennom norsk kirke- og kristenliv. Jorden segner under de rike lands kjøpefest. Et oppbrudd - personlig og politisk - vil tvinge seg frem. Oppbruddet byr oss en mulighet: Til å søke hjemover. Mot dypere gleder, mot "liv, ja liv i overflod."
Utgitt:
1994
Utgiver:
Kirkens Nødhjelp
Tilgjengelighet:
Kan bestilles (gratis!) fra Kirkens Nødhjelp. Tlf. 22 09 07 00.

 

 

 

 

  


 

Tittel: Fra preken til kompost – artikkelsamling om miljø og forbruk
Forfattere: Jan-Olav Henriksen, Harry Månshus, Halvor Nordhaug, Per Lønning, Anne-Lise Brodtkorp, Egil Morland, Dag Endal, Asle Finnseth, Tore Berge, Ingrid Vad Nilsen, Karin Gullichsen.
Emne:
Artikkelsamling om hvordan menighetene og andre kan ta opp tema som gjelder miljøvern og forbruksmønster. 111 s.
Utgitt:
1994
Utgiver:
Mellomkirkelig råd
Tilgjengelighet:
Kirkens materiellekspedisjon Best. nr. 3111(kr 66.-) eller nedlasting her:  Word (xxxk),  pdf (xxxk) (kommer)

 

 

 

 

 

 


 

Bokforside Forbrukersamfunnet som etisk utfordringTittel: Forbrukersamfunnet som etisk utfordring - En utredning for Bispemøtet 1992.
Forfatter:
Arbeidsgruppe ledet av Jan-Olav Henriksen
Emne:
"Forbrukerkulturen representerer en av de største etiske utfordringer i vår tid. Vår samfunnsform har utviklet seg til en trussel mot både enkeltmennesket og det menneskelige fellesskap." Slik kommenterer Bispemøtet innholdet i utredningen "Forbrukersamfunnet som etisk utfordring". Boken vil være et bidrag til debatt og refleksjon i kirken og skolen, næringslivet, politiske miljøer og i offentligheten, om våre holdninger. Nytt opplag trykket 2000. 140 s. Finnes også i engelsk utgave.
Utgitt:
1993
Forlag:
Verbum
Tilgjengelighet:
Kirkens materiellekspedisjon Best. nr. 3117 (norsk), 3113 (engelsk). Kr. 90.

 

 

 

 

 

 


 

Bokforside Håp for drivhuset?Tittel: Håp for drivhuset? – miljøkrise og kristen tro
Forfattere:
Svein Olaf Thorbjørnsen og Gunnar Heiene
Emne:
Boka gir innledningsvis en oversikt over den økologiske situasjonen. videre understrekes at vårt ansvar for naturen har med hele den kristne tro å gjøre, bl. a. det kristne håp. Under overskriften: "En etikk for mennesket og naturen" ses dagens økologiske utfordringer i lys av kristen etikk. Boken har studieplan og egner seg også til bruk i grupper. Dag Hareide har skrevet forord i boken.
Utgitt:
1991
Forlag:
Credo
Tilgjengelighet:
For nedlasting her:  Word (368k),  pdf uten forside (600k) pdf med forside (3Mb)

 

 

 

 

 

 


 

Bokforside HimmeljordenTittel: Himmeljorden – betraktninger om tro og natur
Forfatter:
Halvor Nordhaug
Emne:
En religion som ikke tar naturens liv og helse på alvor, vil ikke vise seg livskraftig i vår tid. Naturen har de siste årene fått en stadig mer sentral plass i våre tanker - og i våre følelser. Med utgangspunkt i bibelske tekster forsøker Halvor Nordhaug i denne boken å gi et bidrag til en kristen "jordfromhet". Himmeljorden tar opp viktige utfordringer som møter kristen tro i økokrisens tid. Bak i boken finnes en studieplan for syv gruppesamvær.
Utgitt:
1991
Forlag:
Verbum
Tilgjengelighet:
Dårlig tilgang i trykt form, vi håper å gjøre boken tilgjengelig for nedlasting her om kort tid.

 

 

 

 

 

 


 

Bokforside Om alle land lå ødeTittel: Om alle land lå øde – kristen gudstro i en truet verden
Forfattere:
Arbeidsgruppe: Trond Skard Dokka, Svein Olaf Thorbjørnsen, Gunnar Heiene og Christian Fosse (sekr.)
Andre bidragsytere: Ivar Asheim, Svein Aage Christofersen, Leif Gunnar Engedal, Jan-Olav Henriksen, Helge S. Kvanvig, Inge Lønning, Halvor Nordhaug, Erik Solheim og Peter Stuhlmacher.
Emne:
Studiebok om miljøspørsmål. Er tenkt som et bidrag til å vise hvordan kirken kan ta ansvaret for miljøet på alvor, i forkynnelse og undervisning, gjennom personlig veiledning og samfunnsmessig engasjement. Presteforeningens studiebibliotek nr. 34
Utgitt:
1990
Utgiver:
Den norske kirkes presteforening 1990
Tilgjengelighet:
For nedlasting her:  Word (xxxk),  pdf (xxxk) (kommer)

 

 

 

 

 


 

Bokforside Vern om skaperverketTittel: Vern om skaperverket – kirker verden over i arbeid for miljøvern
Forfatter:
Halvor Nordhaug (red.)
Emne:
Hensikten med denne boka er å vise at "vern om skaperverket" er et anliggende som springer t av den kristne tro. Boka er blitt til ut fra den overbevisning om at kristne må gjennomtenke på nytt sitt forhold til naturen og menneskets plass i den. Den vil motivere til å ta ansvar og handle.
Utgitt:
1989
Utgiver:
Mellomkirkelig råd/Triangelforlaget
Tilgjengelighet:
For nedlasting her:  Word (xxxk),  pdf (xxxk) (kommer)

 

 

 

 

 


 

Bokforside Veien til DamaskusTittel: Veien til Damaskus. Et kall til omvendelse fra kristne i den tredje verden
Forfattere:

Emne:
Klassikeren fra 1989 med et utfordrende kall til omvendelse til kristne i Nord fra kirkeledere i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Viser at ingen kan være nøytrale i spørsmål om rikdom og fattigdom. Fortjener fortsatt lesning og studier. 35 s.
Utgitt:
1989
Utgiver:
Norges kristne råd/
Tilgjengelighet:
Kirkens U-landsinformasjon Klikk på "Materiell". Sendes gratis mot at mottaker betaler porto.

 


 

Bokforside Alt har sin tidTittel: Alt har sin tid
Forfattere: Estrid Hessellund og Svein Helge Rødahl (red.)
Emne: 50-siders hefte om tid, fri tid og frigjøring til å leve i tiden. Inneholder tekster og betraktninger om bruk av tid, fra vårt land og fra andre kulturer. Tilrettelagt for bruk i studiegrupper. Fullt av tanker og ideer som treffer mennesker i vår tid. Mye inspirasjon til andakter og prekener. Heftet har vært brukt i en rekke bibel- og samtalegrupper. 50 s.
Utgitt: 2000
Utgiver: Kirkens U-landsinformasjon og Jubileum 2000/Norges kristne råd
Tilgjengelighet: Kirkens U-landsinformasjon Klikk på "Materiell". Pris kr. 50,-

 

 

 

 

 

 


Tittel: Håp for verden.
Forfattere:
Emne: En debatt- og studiebok for voksne, en bok om kirken og menneskerettighetene.
Utgitt: 1998
Utgiver: Kirkens Nødhjelp, FIAN, Frikirkenes Globale Informasjon, Mellomkirkelig råd og Kirkens U-landsinformasjon. 144 s.
Tilgjengelighet: Kirkens materiellekspedisjon Best. nr. 2116 (kr 75.-)

  


Mer:

Kristiansen, Roald E: Økoteologi. Fredriksberg 1993

Moltmann, Jürgen: God in creation : an ecological doctrine of creation : the Gifford lectures 1984-1985. London : SCM Press, 1985.
ISBN: 0-334-00571-x

Santmire, H. Paul: The Travail of Nature. The Ambigous Ecological Promise of Christian Theology. Fortress Press, Minneapolis 1985

Månsus, Harry: Shalom jord! Om fred, helhetssyn och jordens framtid. Örebro 1984

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN