www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


 

Klimaendringene truer skaperverket og menneskeheten, og rammer de fattige i verden hardest. Gjennom Klimapilegrim 2015 vil vi fortelle beslutningstakere i Norge og globalt at vi trenger en rettferdig internasjonal klimaavtale for å stanse klimaendringene.

Bli med på en vandring for klimarettferdighet fram mot klimatoppmøtet i Paris!

Klimapilegrim 2015 er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet. Gjennom pilegrimsvandringer over hele landet inviterer vi til refleksjon over menneskets avhengighet av Skaperen, skaperverket og hverandre, samtidig som vi mobiliserer til å ta vare på skaperverket.

Pilegrimsreisen starter på Svalbard/Nordkapp på Skaperverkets dag den 7. juni og beveger seg gjennom Nord-Norge, via Trondheim på Olavsfestdagene og til Oslo 15. eller 16. august. I tillegg vil det være en rute som går langs kysten fra Stavanger mot Trondheim. Underveis legges det opp til stopp med dialogmøter, seminarer og forskjellige aktiviteter. Her kan ditt lokalsamfunn være med på vandringen og lage arrangement.

Klimapilegrim 2015 er en del av en internasjonal, tverrkirkelig mobilisering for en rettferdig klimaavtale i Paris. Under Klimapilegrim 2015 vil vi derfor samle inn underskrifter med budskap om at Norge må bidra med mindre utslipp og mer penger til klimatiltak i utsatte land. Det arrangeres lignende pilegrimsvandringer og markeringer i Sverige, Danmark og Tyskland. Fra Tyskland vandres det helt fram til Paris (fra 13. sept til 27. nov).

Her kan du finne vandrerheftet til Klimapilegrim 2015.

Lær mer om Klimapilegrim 2015 og de ulike etappene på KLIMAPILEGRIMS EGEN NETTSIDE 

Vil du arrangere en etappe på ditt hjemsted? Ta kontakt på post@klimapilegrim.no.

- Bli med på en reise for global rettferdighet i sommer!

 Lik Klimapilegrim 2015 på Facebook.

Initiativtakere til mobiliseringen er Kirkens Nødhjelp, Den norske kirke, Norges Kristne Råd (Skaperverk og bærekraft), KFUK/KFUM, Nasjonalt Pilegrimssenter, Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) og Changemaker. Med i arbeidsgruppen for mobiliseringen er også Frikirkens Klimautvalg.