www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Vil ha religionene mer på banen


Dansken Jens André Herbener mener vi må endre vårt syn på naturen om vi skal redde jordkloden fra klimaendringene. I boken "Naturen er hellig", som nylig er kommet på norsk, hevder han at religion og spiritualitet kan være en av hovednøklene til å avvikle klimakrisa. - Vi deler Herbeners klimabekymringer - og kirkene er allerede på banen, responderer klimarådgiver i Den norske kirke Hans-Jürgen Schorre i denne kronikken.

   

Naturen er hellig – klimakrisens etterlysning av grønn tro

Av Hans-Jürgen Schorre, klimarådgiver i Den norske kirke

- Vi har over lang tid målbært mye av den samme samfunns- og selvkritikken som Herbener kommer med, hevder Schorre.

Men Schorre kunne ønske at Herbener fikk fram det trosbaserte klimaarbeidet som allerede pågår og har pågått lenge, og som senest kom til uttrykk under klimatoppmøtet i Paris. 

- Prester og lekfolk, troende og tvilende tenger å snakke om vårt Gudsbilde, vårt menneske- og natursyn, om frelsens kosmiske betydning, fremtid og håp. Hva håper vi egentlig på? 

LES HELE KRONIKKEN HER.

   
Hans-Jürgen Schorre, klimarådgiver i Den norske kirke

 

  

SE HELE NYHETSLISTEN