www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


På strategikonferansen for "Forbruk og rettferd" på Kjerringøy i 2004 ble det vedtatt en plattform for det kirkelige samarbeidet om å verne skaperverket, forsvare menneskeverdet og fremme rettferdighet:

Plattform
for vårt arbeid for skaperverk, menneskeverd og rettferd

Kirkens engasjement for natur og miljø springer ut av troen på den treenige Gud: Fader, Sønn og Hellig Ånd, som skaper, frelser og livgiver.
Jorden og det som fyller den, er skapt av Gud - til klok og ansvarsfull forvaltning. Der liv legges øde og mennesker tråkkes ned, der krenkes også Gud. I dagens samfunn er vi en del av denne rovdriften på skaperverket, menneskelige undertrykkelsen og overforbruket av jordens ressurser. Vi slår derfor 3 x 3 klokkeslag for OPPBRUDD, HANDLING OG HÅP.

Skaperverket
Vern om skaperverket
Klimaspørsmål
Forbrukerkulturen som etisk utfordring

Menneskeverd
Retten til å søke beskyttelse og til å bli integrert som flyktning eller innvandrer
Hiv og aids
Urbefolkning

Rettferd
Bekjemping av fattigdom nasjonalt og globalt
Rettferdig handel og økonomi
Bygg freden - tiår mot vold

 

SE HELE NYHETSLISTEN