www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Fattigdoms- og rettferdighetsbibel:Ord til ubehag?


Kampen mot fattigdom og urettferdighet er like viktig i dag som da Bibelen ble skrevet. Noen tekster er ment for å gi oss et ubehag som utfordrer oss til handling – lokalt og globalt. Verbum forlag lanserte den nye økumenisk fattigdoms- og rettferdighetsbibelen.

I denne bibelutgaven er nesten 3000 vers som handler om fattigdom og rettferdighet markert med gul farge.  I tillegg til selve bibelteksten inneholder boka også 25 tekstrefleksjoner skrevet av representanter fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner, samt av en håndfull samfunnsdebattanter som Arild Hermstad, Ann-Magritt Austenå og Anne Sender. De tar for seg kjente og mindre kjente bibeltekster fra GT og NT og tolker dem inn i vår samtid. Klimarettferdighet, rettferdig handel og forholdet til fattige tilreisende er noen av de temaene som løftes fram.

Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen vil inspirere alle som ønsker å bidra til en bedre og mer rettferdig verden. Under lanseringen bidro blant andre Paul Mbole, rådgiver ved Kirkens Nødhjelps kontor i Kenya. Han poengterte at noen av Bibelens tekster er ment å gi oss et ubehag, som ansporer oss til å reagere og ta tak det som krever forandring.

Les mer om  lanseringen her.

«Ingen som har åpnet en Bibel kan ha unngått å se at den har et spesielt vaktsomt øye overfor fattige, undertrykte og all urettferdighet. Det er et gjennomgangstema i vår hellige bok. Det utfordrer oss, ikke minst fordi vi vet at Bibelen hver dag blir lest og tolket av mennesker som nettopp er fattige, undertrykte og utsatt for urett. Og det utfordrer oss fordi Bibelen gjør det helt klart at det er vår oppgave som troende å bidra i kampen mot all urett. En sann lesning av Bibelen er umulig uten dette perspektivet.» Preses Helga Haugland Byfuglien

«Dette er en viktig bok! Det er på tide med et sterkere fokus på Bibelens klare budskap om rettferdighet.» Erik Solheim 

SE HELE NYHETSLISTEN