www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Regjeringens klimamål må sikte høyere


- Alt for lave, er Kirkens Nødhjelps kommentar til regjeringens nye klimamål, som ble presentert i dag. Målene sier mye om hva Norge tenker å legger på bordet når ny klikmaavtale skal fremforhandles i desember.

I oppsummeringen på regjeringens nettsider heter det blant annet at "... Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Meldingen orienterer videre om at Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med EU."

Kirkens Nødhjelp mener at de nye klimamålene er altfor lave. -
- Hvis alle land skulle ta en like liten andel av det ansvaret de har for å stanse klimaendringene som EU legger opp til, vil verden i 2030 slippe ut to til tre ganger mer enn det vi kan tillate oss hvis vi skal ha et håp om å nå togradersmålet. Selv om EUs klimamål omtales som det beste i klassen, er dette dermed langt fra nok, sier klimarådgiver Ingrid Næss-Holm.

Les hele kommentaren her

 

Bli også med på Kirkens Nødhjelps klimakampanjen på Instagram og krev at Norge med Erna Solberg i spissen gjør mer for å stoppe klimakrisen. Ta bilde av øyet ditt og tagg det på Instagram med #stoppklimakrisen!

Les mer om kampanjen #stoppklimakrisen 

SE HELE NYHETSLISTEN