www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Pavens manifest om klima


Pave Frans' mye omtalte encyclika ble offentliggjort i dag. Det er første gang et pavelig læredokument helt og holdent omhandler klima- og miljøspørsmål. Her ber han alle mennesker om å gå inn i en ny dialog om vår jords framtid og at alvoret må få konsekvenser i våre liv. Han oppfordrer et samlet verdenssamfunn til å inngå forpliktende avtaler med bærekraft, fordeling og rettferdighet i sentrum.

  
Det 180 sider lange læredokumentet "Laudato si" omtaler blant annet verdien av hver enkelt skapning, sammenhengen mellom verdens fattige og jordens sårbarhet, bruk- og kast-kulturen, viktigheten av bedre politikk  og behovet for endringer i vår livsstil og våre måter å forstå vekst og økonomi på. 

- Den katolske kirke i Norge er glade for at Frans har dedikert en encyklika til klimaspørsmålet, et tema vi lenge har vært opptatt av og jobbet med i økumeniske og interreligiøse sammenhenger. Pave Frans stiller seg her på miljøbevegelsens side når han slår fast at klimaendringene hovedsakelig er menneskeskapte, og at det er en reell klimakrise. Vi håper at encyklikaen gir et nødvendig  løft og etisk inspirasjon til arbeidet for en ny internasjonal avtale som skal inngås under klimatoppmøtet i Paris i desember, sier Ingrid Rosendorf Joys, samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme på katolsk.no.  

- Pave Frans ber alle om å inngå i en ny dialog om vår jords framtid, og utfordrer oss på at alvoret må få konkrete uttrykk i våre egne liv. Endrer vi ikke vår livsstil nå, vil det få dramatiske konsekvenser. Fortsetter vi å ødelegge naturen, vil naturen tilslutt ødelegge oss, sier Joys.

 - Et encyklika er noe av de mest autoritetsbærende dokumentene som en pave kan utgi lære- og moralmessig, sier Jane Skjoldli, forsker på katolisisme ved Universitetet i Bergen til Aftenposten.

Terje Osmundsen er styreleder i hjelpeorganisasjonen Caritas Han mener Pavens lærebrev kan være noe av det viktigste som skjer på klimafronten i år og knytter det til troverdigheten som paven har oppnådd i store deler av verden.

- Paven har en evne til å nå mange grupper som ikke tradisjonell klima-kommunikasjon når. På sikt kan det gjøre det lettere å få til en avtale om det blir en mobilisering, uttaler Steffen Kallbekken, forskningsleder ved Cicero senter for klimaforskning.

 

(Kilder: Aftenposten.no; katolsk.no; Caritas.no)

 

 

  

SE HELE NYHETSLISTEN