www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Der penger vokser på trær


- Vi har sett hvordan tømmerhogst og gruvedrift har ødelagt livene til folk andre steder i regnskogen. Vi vil ikke at det samme skal skje her, sier Ezetciel Garius.

Søndag 18. oktober går 100 000 nordmenn årets viktigste søndagstur - for TV-aksjonen. I år skal pengene gå til Regnskogfondets arbeid for å bevare regnskog sammen med de menneskene som bor der. 

På Managalas kjemper Ezetciel Garius og de andre landsbyboerne en utrettelig kamp for å redde regnskogen. De siste åra har en rekke tømmerselskaper ønsket å hogge i den frodige regnskogen på Managalas-platået i Papua Ny-Guinea. På 800 meters høyde, omgitt av gigantiske fjell, er den fruktbare jorda perfekt for å dyrke kaffe, vanilje og nøtter. Den er også rik på andre ressurser som både tømmerselskapene, palmeolje-og gruveindustrien står i kø for å få kloa i. Da må skogen bort.

Skogen bekjemper fattigdom
Ezetciel bor i en trehytte i Afore – den eneste landsbyen med noe som kan kalles veiforbindelse på det enorme skogkledde Managalasplatået. Rundt 20 000 mennesker bor spredt i små landsbyer. De lever hovedsakelig av jordbruk og litt jakt. I dette frodige paradiset leker barna trygt mellom hytteveggene, men framtida deres er truet.

- For meg er skogen alt. Den gir familien min og meg mat, brensel, luft, sikkerhet og stolthet. Skogen må vernes, ikke hogges, sier han.

Sammen mot truslene
Selskapene som ønsker å hogge ned skogen og hente mineraler opp fra bakken truer både hjemmet, åkeren og drikkevannet til Ezetciel og familien. Altfor ofte blir menneskene som bor i regnskogen fratatt landjorda si uten at de blir spurt eller hørt. I møtet med storindustrien er sjansen stor for at man selger hjemmet og livsgrunnlaget sitt for en brøkdel av verdien. For mange er det nærmest umulig å kjempe mot disse truslene alene. Derfor har de ulike klanene på Managalas gått sammen for å redde regnskogen.

Etter flere år med nabokonflikter innså de at den virkelige fiendene befant seg utenfor regnskogen. Nå kjemper de for at hele regn­skogsområdet, som er på størrelse med Østfold fylke, skal vernes. Det innebærer at myndighetene lover at det ikke skal utvikles industri eller drives kommersiell hogst. Samtidig gir lokalbefolkningen avkall på retten til å starte med slik virksomhet selv.

- Jeg er født i regnskogen og ønsker å leve her resten av livet. Først og fremst tenker jeg på framtida til barna mine. Min tid er snart over, men hvis det skal være noe igjen til neste generasjon, må vi ta vare på skogen. Det er den eneste forsikringen vi har mot fattigdom og sult, sier Ezetciel Garius.

En trygg framtid
I stedet for å selge landjorda til selskaper som ønsker å rasere både skogen og livsgrunnlaget, satser nå Ezetciel på dyrking av kaffe og vanilje for å få inntekter. Gjennom opplæring i kjøp og salg, blir det mulig for småbarnsfaren å etablere en bærekraftig økonomi rundt det som vokser i den fruktbare jorda utenfor hans egen stue­dør. Med en stabil inntekt på plass, uten at verken livsgrunnlaget forsvinner eller drikkevannet forurenses, har Ezetciel muligheten til å gi barna sine en trygg framtid i regnskogen. For på Managalas vokser pengene fortsatt på trærne.

Vil du være med å bidra? Se www.blimed.no for å finne informasjon om hvordan du kan bli bøssebærer - eller byggeklosser til gudstjenesten. 

SE HELE NYHETSLISTEN