www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Også vårt ansvar!


Sterk beskjed etter samling om kirkene og klimarettferdighet i regi av KEK. Uttalelsen fra samlingen gir tydelig beskjed om at det ikke bare er myndighetene som har ansvar for å bekjempe klimaendringene - dette er noe vi alle må gjøre!

I forrige uke var 50 kirkeledere og andre deltakere samlet i Schwerte i Tyskland til en høring om "Pilgrimage for climate justice" og det forestående klimatoppmøtet i Paris. Høringen var i regi av Konferansen av Europeiske Kirker (KEK).

Blant deltakerne var Hans-Jürgen Schorre, fra Den norske kirke. Han oppsummerer konferansen slik: 

Vi var ca. 50 delegater fra Europas kirker på konsultasjonen. Det ble vedtatt en egen resolusjon/ message til offentligheten og kirkene. Den kan dere lese her.

Fra innleggene vil jeg trekke frem Olav Fykse Tveit, som bekreftet at svært mange av verdens ledere, med FN-generalsekretæren i spissen meget tydelig etterspør kirkenes og trossamfunnenes engasjement og stemme, og at trossamfunnenes bidrag er helt vesentlig for å skape den holdnings- og handlingsendringen som er nødvendig. Han sa at «we are committed to leave our divisions behind us, stay together and move together. Its time to be more brave as Christians. We have an approach to live which is not exclusive. There is only one common future.»

Også lederen for Tysklands protestantiske kirker (EKD), biskop Heinrich Bedford-Strohm oppfordret å vise tydelig hvor det er etiske verdispørsmål som ligger bak konkrete politiske valg: We have to make our christian traditions speak in the public. What is our message? We need a great transformation both on an individual, organisational, political and cultural level.» 

SE HELE NYHETSLISTEN