www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Be for klimaforhandlingene


Mandag 30.november samles verdens ledere for å komme et skritt videre på veien mot en rettferdig klimaavtale.

Representanter Skaperverk og Bærekraft er tilstede i Paris sammen med en rekke andre religiøse aktører fra hele verden. Vi håper på en rettferdig klimaavtale, og ønsker å støtte de politiske lederne som tør å ta modige valg. Samtidig tror vi at kampanjer, samtaler med politikere og medieutspill må suppleres med bønn for at dette skal komme i havn. Derfor håper vi mange ber sammen med oss de kommende ukene for å få til en avtale som bidrar til å verne om skaperverket.

Det er utarbeidet flere bønneressurser som våre internasjonale partnere anbefaler:

  • Bønnedagbok: Tearfund har laget dette med innspill fra A Rocha International og Christian Reformed Church of North America. Den har bønner og/eller bønneemner for hver dag i klimaforhandlingene. Den inneholder også bønner laget for twitter. Mer info her.
  • Et 24-timers bønnerom er laget for forhandlingene. Du kan skrive deg opp på et tidspunkt, slik at det alltid er noen som ber for forhandlingene.
  • Pray4cop21.org: på denne nettsiden er det samlet ressurser for deg som ønsker å be for klimaforhandlingene. Det er satt sammen av  Pray and Fast for the Climate, med innspill fra mange ulike organisasjoner. 


 

SE HELE NYHETSLISTEN