www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Med klare krav


Representanter fra tros- og livssynssamfunn har vært synlig til stede så langt under klimatoppmøtet i Paris, også fra Norge. Behovet for en forpliktende og bredt forankret klimaavtale er viktigere enn noen gang.

Den interreligiøse gruppen fra Norge som har vært til stede i Paris har gått sammen om en felles uttalelse, som også ble sitert i Aftenposten.

Les hvordan Susanne Lende, kommunikasjonsrådgiver i Den norske kirke og deltaker i den interreligiøse delegasjonen, oppsummerer så langt : "Klare krav til klimatoppmøtet"

Bildet under viser den norske interreligiøse gruppen på besøk hos Erik Solheim i Paris. (Foto: Idun Moe.)

Fra venstre: Olav Fykse Tveit (Kirkenes Verdensråd), biskop Erling Pettersen (Dnk), Kristine Gran Martinsen(Norges Unge Katolikker), Knut Refsdal (Norges Kristne Råd - NKR), Einar Tjelle(Dnk), Ingrid Næss-Holm (Kirkens Nødhjelp), Elin Sæverås (NKR), Anne Sender (Det mosasiske trossamfunn), Erik Solheim (OECD), Ghulam Abbas (Islamsk Råd Norge), Janne Dale Hauger (Dnk), Susanne Lende (Dnk), Torbjørn Gjefsen (Kirkens Nødhjelp), biskop Ingeborg Midttømme (Dnk), imam Ibrahim K. Saidy (Daru Salam Islamic Centre, Oslo og imamkomiteen i Islamsk Råd Norge). Også med i gruppen/ fotograf: Idun Moe (Den Evangelisk Lutherske Frikirke). 

SE HELE NYHETSLISTEN