www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Regionale ressursgrupper for miljø, forbruk og rettferd

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Regionale ressursgrupper for miljø, forbruk og rettferd

Det meste av arbeidet med miljø, forbruk og rettferd i kirkene foregår lokalt i menighetene, selv om nasjonale aksjoner eller uttalelser ofte får mer oppmerksomhet i media. Under etableringen av Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd var det viktig å skape en god forbindelse mellom det lokale og det nasjonale/ internasjonale arbeidet.

Det ble lagt vekt på å etablere regionale ressursgrupper som oftest var knyttet til bispedømmekontorene i Den norske kirke. Ønsket har hele tiden vært å arbeide økumenisk og knytte til seg menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å arbeide med disse spørsmålene i hele den kristne kirken.

Omtrent en gang i året møtes representanter fra de regionale ressursgruppene til inspirasjons- og strategisamlinger. Her er det samlet noen ressurser fra tidligere samlinger, til fortsatt inspirasjon og gjenhør.

Lenker til de regionale ressursgrupper for miljø, forbruk og rettferd:

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN