www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


"PILEGRIMER PÅ GUDS JORD"

Materiell til Skaperverkets dag


Markere Skaperverkets dag i din menighet. Materiellet er klart!

Nå kan du starte forberedelsene til Skaperverkets dag!

I år går markeringen av Skaperverkets dag og Klimapilegrim 2015 hånd i hånd. Vi oppfordrer menigheter i Norge til å få fram at 2015 er et spesielt år for klimasaken med klimatoppmøtet i Paris som en viktig milepæl.

Bli med å feire Guds skaperverk og samtidig vise solidaritet med fattige og sårbare mennesker i Sør som rammes av klimaendringene nå.

Du finner du byggeklosser til gudstjenestefeiring, to ferdige vandringsliturgier, og mye annet ressursstoff HER.

  

SE HELE NYHETSLISTEN