www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Skaperverkets dag » Materiell 2015

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Skaperverkets dag 2015: "Pilegrimer på Guds jord"

Bli med på å markere Skaperverkets Dag!

«Noe må forkynnes! Noe må gjøres! Skaperverkets dag skal peke på menneskenes muligheter til samhandling, ansvar og medmenneskelighet. Vi er fortsatt mennesker skapt i Guds bilde. I dag trenger mennesker mer enn noe annet tro. Tro på Gud. Tro på menneskets evne til å gjøre det riktige. Tro på at jorden kan reddes». – Erland Grøtberg

På Skaperverkets dag søker vi en dypere forståelse, glede og undring over vår plass i Guds skaperverk. Vår feiring av skaperverket henger tett sammen med vår protest mot ødeleggelse av jorda og uretten i at det rammer fattige mennesker i Sør først og hardest. Dette reflekteres i bønnene og salmene i ressursmateriellet, hvorav flere er hentet fra den globale kirke.

I år vil vi særskilt oppfordre menigheter til å løfte frem budskapet i «Klimapilegrim 2015» på Skaperverkets dag. Klimapilegrim 2015 er en internasjonal, tverrkirkelig mobilisering for å markere vår solidaritet med de som rammes hardest av klimaendringene. Målet for kampanjen er å vise at vi ønsker en rettferdig internasjonal klimaavtale på klimatoppmøtet i Paris og at Norge må gjøre alt de kan. Søndag 7. juni 2015 er startsteget for kampanjen, og vi vil derfor oppfordre alle menighetene til å markere Klimapilegrim 2015 ved å tematisere klimasaken i en gudstjeneste, vandring eller annet arrangement i løpet av sommeren, og melde inn dette på klimapilegrim.no.

En enkel markering kan gjøres ved å be «Klimapilegrimens bønn» på Skaperverkets dag eller i en gudstjeneste. Slik synliggjør vi  vår deltakelse i et globalt håps- og solidaritetsfellesskap som vil kjempe for å redde jorden og menneskene som bor på den.  

 

 

Klimapilegrimens bønn:

Gode Gud, du som er Skaperen av alle ting, vi ber deg: hjelp oss å se vår neste og ditt skaperverk med dine øyne. Vi har sviktet deg og forvalteransvaret du ga oss. Mange får sine levekår ødelagt fordi vi driver rovdrift på jordas ressurser. Vi vet at de som har minst skyld i klimaendringene, er de som lider mest. Hjelp oss til å høre det rop du har hørt, å se den nød du har sett, og å elske vår neste som oss selv.
Gud, du som har gitt oss løftet om at ditt rike skal komme til jorden, send din livgivende Ånd og gi oss nyskapende krefter. Hjelp oss til å dele håpet om rettferdighet. Se i nåde til og styrk alle som arbeider for rettferdighet. Vi ber særlig for klimatoppmøtet i Paris: Gi verdens ledere visdom, omtanke og mot til å verne jorden for kommende generasjoner. Vis oss at vi alle kan gjøre en forskjell der vi er og gi oss kraft til å gjøre ord om til handling. Amen

Klimapilegrimens bøn (NYNORSK)

 

Finn ressurser her: 

Gudstjeneste:
Liturgiske ledd
og prekentips

Musikk

Vandrings-
liturgier

Flere
t
ips & ideer

Til
menighets-
blad o.l. 

Bibeltekster 
Inngang og samling
(bokmål)
 
 
Inngang og
samling

(nynorsk)
Syndsbekjennelser
Kyrier/litanier /
lovprisning

(bokmål)

Syndsvedkjenning
Kyrie /litani/
lovprisning

(nynorsk)

Momenter til
preken fra
Erland Grøtberg

Forbønn,
takkebønn,
nattverdbønn

(bokmål)

Forbøn,
takkebøn,
nattverdbøn

(nynorsk)

Tros-
bekjennelser

(bokmål)

Trus-
vedkjenninger

(nynorsk)

Velsignelse og
utgang
 
(bokmål)
Velsigning og
utgang 

(nynorsk)

Flere ressurer
finner du på
Klimapilegrim eller
fra tidligere år.

 

Forslag til 
salmer og
sanger for
barn, uinge og 
voksne:  
Klimapilegrim

Her ligger også
nye sanger
med lydfil og
noter, m.m.

Se også 
Skaperverkets
dag 2014  

 

Vandre-
g
udstjeneste
for barn og voksne

Veiledning til
vandre-
gudstjeneste
for barn og voksne

            

Vandrehefte
for
klima-
pilegrimer
(bokmål)

Vandrehefte for
klima-
pilegrimer
(nynorsk)

 

Til arrangør
av klima-
pilegrims-
vandring

 

 

Praktiske
ideer til
gudstjeneste-
feiringen PDF

 Tips til
kirkekaffen
og andre
arrangementer
PDF

Flyer generell
Klimapilegrim

Til utdeling
Skaperverkets
dag

 

 

 

 

 

 

 

 Logoer og bilder 

 


Hva er
Klimapilegrim 2015
 

 

 

 

Oversettelse til nynorsk er ved Norunn Stendal Aksnes.

Finner du ikke det du leter etter? 
Kontakt oss på efs@norkr.no eller jh895@kirken.no
 så prøver vi å helpe deg!