www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Gudstjenesteressurser » Liturgiske byggeklosser (BM/NN)

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Liturgiske byggeklosser

Her finner du forslag til noen av de ulike leddene i en gudstjeneste. Inngang, forbønn, trosbekjennelse, syndserkjennelse, velsignelse og utgang.

Last ned liturgiske byggeklosser:

 Bokmål, Word-format (8 sider)

 Nynorsk, Word-format (9 sider)

 

SE HELE NYHETSLISTEN