www.gronnkirke.no
Her er du nå: Eksempler og erfaringer » Eksempler fra menigheter » Bjørgvin: Syklende prester

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Syklende prester

Eller: Hvordan endre statens satser for sykling i tjenesten slik at miljøvennlig transport premieres?Dette er saken

Slik det er i dag, får du etter statens satser 3 kr pr km for kjøring med egen bil i jobben. Sykler du derimot i tjenesten, får du 1 krone pr km, vel og merke hvis du sykler mer enn 5 km pr tur. Bringer dette oss nærmere målene våre om mer miljøvennlig transport? Neppe.

Så hvorfor ikke endre statens satser slik at en oppmuntrer til miljøvennlig og helsebringende transport i tjenesten? Dette var det de syklende prestene i Bjørgvin ville gjøre noe med.

Resultater


Den lille sykkelpresten mot et fjell av statlig byråkrati...

 

SE HELE NYHETSLISTEN