www.gronnkirke.no
Her er du nå: Eksempler og erfaringer » Eksempler fra menigheter » Centralkirken: Grønn menighetstur

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Holdt avstemning om grønne tiltak

«Mer enn oss selv» var tema da Centralkirken dro på menighetstur til Åh stiftsgård i Sverige.

Besøk fra vennskapsmenigheten i Liberia, vennskapsmarked og avstemning om tiltak for å gjøre Centralkirken mer «grønn», preget menighetsturen der 160 mennesker deltok.


Vennskapsmarked med «grønne» innslag som  bruktmarked, salg av miljøvennlige handlenett og miljøquiz. Her er Karl Johan Tvedt (t.h.), leder av Centralkirkens arbeidsgruppe for “Grønn menighet”.

Grønn tråd

- En grønn tråd i opplegget på menighetsturen var at ingen av oss lever bare for seg selv. Vår tro og vårt liv er en del av en større sammenheng. Vi sier gjerne at «metodister er kristne med helhetssyn på livet», og det prøde vi å leve opp til. På menighetsturen hadde vi fokus på internasjonalt engasjement og misjon, hva det vil si å være en grønn menighet, trosliv og hverdagsliv, forteller Holbek.

Centralkirkens visjon er å være «en menighet som engasjerer og som oppleves relevant for troen og livet».
- En menighet som vil være relevant for livet kan ikke stille seg likegyldig til fremtiden for livet på kloden vår. Derfor vil vi være en «grønn» menighet som er opptatt av vern av skaperverket, forbruk og rettferd, sier menighetsrådslederen. 

Fest i Guds hus

Lørdag morgen var hele menigheten - den yngste deltakeren var tre måneder og de eldste i siste halvdel av 80-årene - samlet i Åh kirke til «Fest i Guds hus - på Skaperverkets dag».

Lørdag ettermidag var det vennskapsmarked med boder der håndarbeid, kunst og honning fra Liberia, og smykker og tegninger aget av barna på turen, ble solgt. Det var også bruktmarked og salg av miljøvennlige handlenett, og en rekke mer humørfylte aktiviteter som bidro til å skaffe inn penger til vennskapsmenighetsprosjektet «Vennskap i Liberia». Noen fikk anledning til å "kaste svamp på presten, eller sønnen din, eller moren din", mot å betale noen kroner. Og noen fikk seg god massasje for en rimelig penge.

Miljøquiz og avstemning

Som en del av vennskapsmarkedet var det også flere «grønne» innslag, blant annet miljøquiz og avstemning om grønne tiltak i Centralkirken.
- Vi hadde en avstemming hvor alle kunne stemme på hvilke ti punkter de mener skal være oppnådd for at Centralkirken skal kunne kalle seg en grønn menighet, sier Karl Johan Tvedt, leder av Centralkirkens arbeidsgruppe for "Grønn menighet".

Menighetsrådsleder Jan Arild Holbek sier at Centralkirken ønsker å se engasjementet for miljøvern, rettferd, internasjonal solidaritet og misjon i sammenheng.

 
Brukte vesker og hjemmesydde handlenett ble solgt i stort antall på Centralkirkens vennskapsmarked.

FOTO: ARNE GUNNAR HØVA

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN