www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Oslo

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Miljø, forbruk og rettferd i Oslo bispedømme

Oslo bispedømme omfatter Oslo, Bærum og Asker kommuner.

Oslo bispedømme etablerte en egen ressursgruppe for arbeidet med miljø, forbruk og rettferd i 2004.

Kontaktpersonene for "Miljø, forbruk og rettferd" i Oslo:
Wenche Fladen Nervold, rådgiver diakoni og samfunnsspørsmål (tlf 23 30 11 80)

Adresse:
Oslo Bispedømme
Oslo bispegård
St. Halvards plass 3
Postboks 9307 Grønland
0135 Oslo
Tlf: 23 30 11 60
Epost: wenche.fladen.nervold@kirken.no

Link til bispedømmet nettsider

 

SE HELE NYHETSLISTEN