www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Hamar

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Hamar bispedømme

(Omfatter Oppland og Hedmark fylker)

I Kirkemøtevedtaket fra 2001 om det videre arbeidet med miljø- og rettferd ble alle bispedømmer oppfordret til å danne lignende ressursgrupper etter modell fra Bjørgvin. I Hamar vedtok bispedømmerådet i 2004 at de selv ønsket å fungere som ressursgruppe. Under overskriften "Veien gjennom livet i tro, håp og handling" har bispedømmerådet laget en helhetlig tilnærming til miljø- og rettferdsspørsmål som også knytter an til pilegrimsarbeid i bispedømmet.

Ressursgruppe: Hamar bispedømmeråd

Kontaktperson for "Forbruk og rettferd" i Hamar:

Bjørn Vilberg
Rådgiver for diakoni

Adresse:
Hamar bispedømmekontor
Postboks. 172
2302 Hamar

Tlf: 62 55 03 50

Epost: bjoern.vilberg@kirken.no

 

SE HELE NYHETSLISTEN