www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Stavanger

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Stavanger bispedømme

I Stavanger bispedømme er arbeidet med miljø og rettferd først og fremst knyttet til en egen ressursgruppe. I Kirkemøtevedtaket fra 2001 ble alle bispedømmer oppfordret til å danne lignende grupper etter modell fra Bjørgvin. "Ressursgruppa for miljø og rettferd" i Stavanger ble etablert i 2002 og har som mål å stimulere bispedømmet og menighetene til å fokusere på og arbeide for:
- et bedre ytre miljø
- et forbruksmønster som er mer bærekraftig
- en mer rettferdig verden
       og å ta inn over seg sammenhengen mellom disse

Kontaktinformasjon for ressursgruppa

Kontaktperson for "Forbruk og rettferd" i Stavanger:

Asbjørn Finnbakk
Diakonikonsulent

Adresse:
Stavanger Bispedøme
Domkirkeplassen 2
Boks 629
4003 Stavanger

Tlf: 51 84 62 70

Epost: asbjorn.finnbakk@kirken.no

Stoff fra arrangementer og aktiviteter:
Miljøkonferanse i Gand kirke 10. november 2007:Håp for en såret jord

 

SE HELE NYHETSLISTEN