www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Bjørgvin

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Bjørgvin bispedømme

I Bjørgvin bispedømme er arbeidet med miljø og rettferd først og fremst knyttet til en egen ressursgruppe. Det er etablert egne nettsider for arbeidet.I Kirkemøtevedtaket fra 2001 ble alle bispedømmer oppfordret til å danne lignende grupper etter modell fra Bjørgvin. Mange har derfor spurt etter mer informasjon om hvordan dette arbeidet er organisert.

Ressursgruppa har jobbet fram et prosjekt, "Grønne menigheter i Bjørgvin".

I forbindelse med kursing av de nye menighetsrådene i Bjørgvin 2001/2002 utarbeidet vi en kortfattet informasjon om arbeidet med miljø og rettferd i menighetene som legges inn i kursmappa til alle deltakerne på kurset.

Kontaktperson for "Forbruk og rettferd" i Bjørgvin:

Lars Ove Kvalbein, miljørådgiver

Adresse:
Bjørgvin Bispedømekontor
Strandgt. 198
Postboks 1960
5817 Bergen

Tlf: 55 30 64 70

Epost: lok@kirken.no


 

 

SE HELE NYHETSLISTEN