www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Agder og Telemark

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Agder og Telemark bispedømme

(Omfatter Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker)

I Agder og Telemark bispedømme er arbeidet med miljø og rettferd først og fremst knyttet til en egen ressursgruppe.

Arbeidet har også egne regionale nettsider for miljø og rettferd.

 

Kontaktperson for "Forbruk og rettferd" i Agder:

Svein Arve Egeland
Misjonskonsulent

Adresse:
Agder og Telemark Bispedømme
Markensgt. 13
4611 Kristiansand

Tlf: 38 10 5142/ 45 25 02 40

Epost: svein.arve.egeland@kirken.no

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN