www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Stavanger » Ressursgruppa i Stavanger

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Stavanger bispedømme

RESSURSGRUPPA FOR MILJØ OG RETTFERD I STAVANGER

Ressursgruppa for miljø og rettferd i Stavanger ønsker å stimulere bispedømmet og menighetene til å fokusere på og arbeide for:
- et bedre ytre miljø
- et forbruksmønster som er mer bærekraftig
- en mer rettferdig verden
       og å ta inn over seg sammenhengen mellom disse

Ta gjerne kontakt med oss!

Medlemmene av ressursgruppa, pr. november 2007:

Navn

Funksjon

Telefoner

Epost

Asbjørn Finnbakk

Rådgiver for diakoni i Stavanger bd

A: 51846270
M:40405683

asbjorn.finnbakk@kirken.no

Kjersti Christiansen

Korsvei

M: 97710688

kjersti.christiansen@gmail.com

Hege Aasbø

Daglig leder
Domkirken menighet

M: 99294685

hege.aasebo@stvavanger.kommune.no

Atle Moe

Kirkens Nødhjelp

M: 48020024

atm@nca.no

Audun Grødem

Strand menighet

M:90170218

gr2@online.no

Kjell Dale

Stavanger kr. fellesråd

M: 47462755

kjell.dale@stavanger.kommune.no

Imme D. Eskeland

Grønn Hverdag

M: 95234112

imme@gronnhverdag.no

Petter Reed

Diakon  Gand menighet

M: 47236979

petter.reed@sandnes.kirken.no

 

SE HELE NYHETSLISTEN