www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Agder og Telemark » Ressursgruppa i Agder og Telemark

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Agder bispedømme

ARBEIDSGRUPPEN FORBRUK OG RETTFERD - LOKALT OG GLOBALT - AGDER/TELEMARK

Ressursgruppa i Agder har et langt navn, som de gjerne forkorter til FRA. Gruppa ønsker å være pådrivere i arbeidet med miljø og rettferd i bispedømmet. Den ble oppnevnt av Agder bispedømmeråd for flere år siden, den gang under forkortelsen AID (Arbeidsgruppa for internasjonal diakoni). I 2003 tok gruppa en "omstart", med nytt navn, noen nye medlemmer og med utvidet arbeidsfelt.

Ta gjerne kontakt med oss!

Medlemmene av arbeidsgruppa, pr. mai 2004:

Navn

"Funksjon"

Telefoner

Epost

Astrid Hareide

Leder,
Regionskons. Kirkens Nødhjelp

A: 38020890
P:
M:95227485

ah@nca.no

Erling Jakobsen

Rådgiver for diakoni i Agder bd

A: 38105120
P:
M: 90042954

erling.theodor.jakobsen
@kirken.no

Per Gunnar Disch

A: 35575455
P: 35550558
M:

per.g.disch@hit.no

Berit Hagen Agøy

A: 35952640
P: 35954017
M:

berit.h.agoy@hit.no

Tor Steinar Rafoss

Kirkens Nødhjelp

A:
P: 38166519
M:

tor.s.rafoss@hia.no

 

SE HELE NYHETSLISTEN