www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Tunsberg » Tunsberg

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Tunsberg bispedømme

(Omfatter Buskerud og Vestfold fylker)

I Tunsberg bispedømme er arbeidet med miljø og rettferd først og fremst knyttet til en egen ressursgruppe. 14. november 2004 startet "Ressursgruppa for Forbruk og rettferd" opp i Tunsberg.

 

Kontaktpersonene for "Forbruk og rettferd" i Tunsberg:

Knut Edvard Larsen, rådgiver for misjon og menighet

Adresse:
Tunsberg Bispedømmekontor
Håkon V's gt. 1
Pb 1253 Trudvang
3105 Tønsberg

Tlf: 33 35 43 00

Epost: knut.edvard.larsen@kirken.no

Tunsberg har en egen side om miljø på sine nettsider.

 

SE HELE NYHETSLISTEN