www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Møre » Møre

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Møre bispedømme

(Omfatter Møre og Romsdal fylke)

I Møre bispedømme var arbeidet med miljø og rettferd først og fremst knyttet til en egen ressursgruppe. 1. juni 2004 startet "Ressursgruppa for Forbruk og rettferd" opp i Møre. Den var oppnevnt for fire år og avsluttet sitt arbeidet i 2008. Gruppa skrev en sluttrapport som ble oversendt til bispedømmerådet. Diakonirådgiveren i bispedømmet, som var gruppas kontaktperson, er gått av med pensjon og stillingen er lyst ut. Spørsmål må i mellomtiden rettes til bispedømmekontoret.

Kontaktperson er: Tore Johan Øvstebø

E-post: tore.johan.ovstebo@kirken.no

Adresse:
Møre Bispedømme
Julsundv. 13
6412 Molde

Tlf: 71 25 06 70


Ressursgruppa for miljø og rettferd i Møre fra 2004-2007. F.v. Annstein Lothe, Kjersti Finholt, Gunnar Godø, Bente Hjertenæs og Måfrid Nordhaug. Tore Johan Øvstebø og Mari Melbø Rødstøl var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

SE HELE NYHETSLISTEN