www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Nord-Hålogaland » Nord-Hålogaland

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Nord-Hålogaland bispedømme

(Omfatter Finnmark og Troms fylker, inkludert Svalbard)

Kontaktperson for "Forbruk og rettferd" i Nord-Hålogaland:

Heidi Norbye

Rådgiver diakoni

Adresse:
Nord-Hålogaland bispedømme
Boks 790
9258 Tromsø

Tlf: 77 60 39 60/76

Epost: heidi.norbye@kirken.no

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN