www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Skaperverkets dag » Materiell 2013

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Skaperverkets dag 2013

 

 

 

 

 

 

Norske menigheter inviteres til å feire Skaperverkets dag!

Menighetene velger selv tidspunkt, men vi anbefaler søndagen før eller etter onsdag 5. juni, som er Verdens Miljødag.

I september er det Stortingsvalg og kampanjen Klimavalg 2013 arbeider for å få klimasaken høyt opp på dagsordenen hos politikere og velgere. Mange kirker er med i kampanjen. Benytt gjerne Skaperverkets dag til å synliggjøre Klimavalg 2013.

Her finner du byggeklosser og ressursmateriell til gudstjenestefeiringen,
stoff du kan bruke i publikasjoner, praktiske tips og idéer til kirkekaffen og til aktiviteter for Klimavalg2013 m.m.

Bilder og tekster kan brukes fritt hvis ikke annet er angitt, men husk å oppgi kilde. Bruk gjerne stoffet i menighetsblad, lokalavisen, på nettsider, osv. 

Tekstene er oversatt til nynorsk av Norunn Stendal Aksnes.

  

Inngang og samling PDF

Nynorsk inngang og samling PDF

Syndbekjennelser/
Kyrier/litanier /
lovprisn PDF

Nynorsk Syndsvedkjenning Kyrie /litani/
lovprisn PDF

 Inspirasjon til
preken PDF
  

Forbønn, takke-
bønn, nattverd-
bønn PDF
  

Nynorsk Forbøn, takkebøn, nattverdbøn PDF

Trosbekjennelser
PDF

  Nynorsk Trusvedkj PDF

Velsignelse og utgang 
Nynorsk Velsigning og utgang 

Bibeltekster

 

 

NY SALME:
Når jeg ser på
din himmel
(T) Sindre Skeie
(M) Gisle Skeie:


lydfil mp3
sang
v/Nils-Arne Helgerød

Instrumental
lydfil


PDF m/ noter

Orgelsats PDF

Andre forslag til
salmer og sanger PDF

 

 

 

 

 

 

Ideer til gudstjeneste-
feiringen PDF 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips til kirkekaffe og andre arrangement PDF  

Refleksjonstekst Knut Refsdal

Intervju med besteforelder og barn

Locus, focus, filiokus
Om miljøets plass i kirken
Av Knut Grønvik.

Framtida velges nå! Brosjyre 
Klimavalg 2013

Om å skrive
leserinnlegg

Eksempel på leserinnlegg

Logoer og
bilder