www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Skaperverkets dag » Materiell 2009

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Idé-katalog til Skaperverkets dag 2009

Her kan du laste ned idé-katalogen hvor du kan finne tips og ideer til bruk og videre kreativ tenkning rundt markeringer av Skaperverkets dag.

Her er et utvalg av tipsene:  
Kirkekaffe med klima-samtale  
Inviter ordfører, ansatt i kommunen med ansvar for klimaplan, en lokal bedriftsleder og en lokal kirkeleder til å møte opp på kirkekaffen til samtale med folk. De kan orientere kort om hva de gjør med klimautfordringen, og noen må forberede spørsmål/utfordringer. Dette kan være ungdom, presten, miljøengasjerte i menigheten e.a. som har forberedt dette på forhånd. Kirkekaffen denne dagen består av mye frukt/grønt, eller en suppe. Idé fra Sør-Hålogaland
Plant et klimatre  
Kirkens Nødhjelps idé omtalt i fasteaksjonsmateriellet (temahefte 09 s 47): Som en del av gudstjenesten på Skaperverkets dag plantes ei rogn som et symbol på hvor viktig trær er. Rogna er hardfør og vokser over hele Norge. Ved for eksempel å lage en årlig markering ved treet på Skaperverkets dag kan dette kan bli en stadig påminnelse for menigheten og lokalmiljøet om klima og naturens betydning, Treet plantes utenfor kirken på en fin plass. (Kontakt evt. Kirkens Nødhjelp for å få et tre.)

Klimautfordring på sykkel:

 
På miljødagen fredag 5.juni, eller annen dag, sykler en gjeng til ordføreren (el. annen sentral person i lokalmiljøet) og overleverer et klimabudskap. Få gjerne med skolebarn/-ungdom på dette. Klimabudskapet presenterer helt kort utfordringen vi står ovenfor og lister opp tiltak som kan gjøres, både nasjonale og lokale. Også store bedrifter kan få likende budskap overlevert.

Budskapet slås også opp som en plakat på døra til rådhus/bedrift. Tid og sted er avtalt på forhånd, og pressen er invitert. Ordfører/bedriftsleder kan gjerne ha fått budskapet på forhånd slik at de kan svare på hva de vil gjøre med det. Ressursgruppa i Sør-Hålogaland har laget et slikt budskap som også andre kan bruke. Det vil bla. inneholde kirkens krav om rettferdig klimaavtale, pause i oljeletingen, satsing på bioenergi, satsing på sykkel og tog. Vi tenker oss 10 punkter.

Ved denne markeringen inviterer man offentlig ordfører/leder til Skaperverkets dag-gudstjeneste og kirkekaffe med et opplegg der. Idé fra Sør-Hålogaland

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN