www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Skaperverkets dag » Materiell 2007

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Skaperverkets dag 2007

”Du fornyer jordens overflate”
(Salme 104,30)

Is som smelter – et hett tema

Dette materiellet er tilrettelagt for lokale markeringer av Skaperverkets dag.

Et ressurshefte er utgitt av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke i april 2007. Heftet er distribuert til menighetskontorene i Den norske kirke og til menighetene i øvrige medlemssamfunn i Norges Kristne Råd. Alle menigheter utfordres til å feire Skaperverkets dag i tiden rundt Verdens miljøverndag 5. juni 2007.

Trykt utgave av heftet bestilles fra:
Kirkerådets materiellekspedisjon
Postboks 799 Sentrum,  0106 Oslo
materiell@kirken.no
Tlf.: 23 08 12 00, telefaks 23 08 12 01

Heftet kan også lastes ned som pdf-fil her.


Vi går i Guds navn:
Vidar Hansen som er kantor i Eidsberg har laget melodi til Svein Ellingsens bønn "Vi går i Guds navn" som står som en "klokkeslagsbønn" i dette opplegget for gudstjeneste på Skaperverkets dag. Melodien presenteres etter avtale med Hansen og Ellingsen.


Nynorsk materiell til Skaparverkdagen 2007
Noko av det viktigaste materiellet til Skaparverkdagen er omsett til nynorsk av Norunn Stendal Aksnes. Her kan du laste ned følgende:

Skisse til gudsteneste, Word-format (9 sider)

Liturgiske byggjeklossar, Word-format (9 sider)


Redaksjonskomitè: Estrid Hessellund (Den norske kirkes nord/sør-informasjon), Sindre Eide (IKO), Hans Jürgen Schorre (Kirkerådet), Sven Aasmundtveit (Norges Kristne Råd), Herborg Finnset Heiene (Domprost i Tromsø), Sven Oppegaard (Mellomkirkelig råd) og Freddy Knutsen (Mellomkirkelig råd).
Notesats: Halvdan Nedrejord

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN