www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Skaperverkets dag » Materiell 2005

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Skaperverkets dag 2005 - materiell

Om de forskjellige formatene:
Word - formatet du kan bruke for å ta teksten inn i tekstbehandleren, og så bearbeide den. For eksempel for å passe bedre til lokale forhold.
.pdf - er et utskriftsformat, og brukes for å skrive dokumentet ut på papir.

 

1. FORORD
Bokmål: (Word-format / .pdf-format)

2. TEMAGUDSTJENESTE

3. LITURGISKE BYGGEKLOSSER
a) Bibeltekster, salmeforslag og bønner
Bokmål: (Word / .pdf)
Nynorsk: (Word / .pdf)
b) Meditasjonstekster:

Livets verb - LEVER
Bokmål: (Word / .pdf)
Nynorsk: (Word / .pdf)
Livets verb - ELSKER
Bokmål: (Word / .pdf)
Nynorsk: (Word / .pdf)
Livets verb - TJENER
Bokmål: (Word / .pdf)
Nynorsk: (Word / .pdf)
Sammen underveis
Bokmål: (Word / .pdf)
Nynorsk: (Word / .pdf)
Velferd
Bokmål: (Word / .pdf)
Nynorsk: (Word / .pdf)

c) Morgenbønn - "Guds drøm om jorda"
Bokmål: (Word-format / .pdf-format)
Nynorsk: (Word-format / .pdf-format)
d) Kveldsliturgi "Vern om skaperverket" fra Iona
Bokmål: (Word-format / .pdf-format)
Nynorsk: (Word-format / .pdf-format)

4 . METODIKK FOR GUDSTJENESTEVERKSTED, av Sindre Eide
Bokmål: (Word-format / .pdf-format)
Nynorsk: (Word-format / .pdf-format)

5. BIBELTIME
GÅ UT - I NATUREN
Bibeltime på Ungdommens kirkemøte 2005 v/Tore Johnsen (bokmål)
(Word-format / .pdf-format)

6. TIPS TIL HANDLING
Avhengighetserklæringen fra 07-06-05 (.pdf-format). Her finner du også samme erklæring som flyveblad (.pdf-format).

I mange land og kirker har feiringen av en ”Skaperverkets dag” ført til at menighetene og enkeltpersoner har gjennomført konkrete handlinger og tiltak, som for eksempel byttemarked for leker og klær, seminarer til miljøtema, sykkelaksjoner og etablering av kirkeskyss.

6. ANDRE NETTSIDER

 

SE HELE NYHETSLISTEN