www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Skaperverkets dag » Materiell 2014

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Skaperverkets dag 2014:

"Led oss på dine stier"

Bli med på å feire Skaperverkets dag! 

I flere tiår har menigheter og forsamlinger over hele landet feiret Skaperverkets dag. Tema for i år er Led oss på dine stier. Vi går sammen, på vandring mot en dypere forståelse, glede og undring over vår plass i Guds skaperverk. Vår feiring av skaperverket henger tett sammen med vår protest mot ødeleggende klimaendringer som rammer de svakeste. Dette reflekteres i de tilgjengelige ressursene.

Menighetene oppfordres til å finne deres lokale måte å feire Skaperverkets dag på. Mulighetene er mange! Her ligger eksempler på ulike byggeklosser som kan tas inn i gudstjenestefeiring, trosopplæringstiltak, arrangement «på kirkebakken», informasjon til publisering i menighetsblad, og mye mer. 

Flere menigheter velger å markere skaperverkets dag i forbindelse med friluftsgudstjeneste, skogstur, sommeravslutning, Verdens miljødag 5. juni, eller høsttakkefest.  Flere menigheter velger også å feire Skaperverkets dag som en økumenisk gudstjeneste eller i samarbeid med misjonsorganisasjoner og nabomenigheter. 

Vi ønsker menighetene lykke til med feiringen av Skaperverkets dag i 2014!

Del gjerne bilder og kommentarer fra deres markeringer med oss, på efs@norkr.no eller jdh@kirken.no.

P.S. Ønsker du et dypere dykk i hvorfor vi som kristne engasjerer oss i klimaspørsmål? Les nytt dokument med teologisk begrunnelse for kristent klimaengasjement her.


Last ned byggeklosser her 

 Gudstjeneste

Musikk

Trosopplæring

Tips & ideer

Til media

 

Inngang og samling     
Nynorsk inngang og samling
Syndbekjennelser/
Kyrier/litanier /
lovprisning
Nynorsk Syndsvedkjenning Kyrie /litani/
lovprisning
Momenter til preken

Forbønn, takke-
bønn, nattverd-
bønn

Nynorsk Forbøn, takkebøn, nattverdbøn

Trosbekjennelser

Nynorsk
Trusvedkj
Velsignelse og utgang 
Nynorsk Velsigning og utgang 
Bibeltekster

Ønsker du ferdige gudstjenesteopplegg,
se ressurser for 2012 eller tidligere år her.

Forslag til
salmer og sanger

NY SALME:
"Når jeg ser på din himmel" av 
S.og G.Skeie:

PDF m/ noter

lydfil mp3
sang 
v/Nils-Arne Helgerød

Instrumental
lydfil


Orgelsats PDF 

 

 

Pilegrimsvandring i trusopplæringa på Skaparverkets dag

 

 

 

 

 

 

Ideer til gudstjeneste-
feiringen Word
  

Ideer til gudstjeneste-feiringen PDF

Tips til kirkekaffen og andre arrangement WORD 

Tips til kirkekaffen og andre arrangement PDF

 

 

 

 

 

 

 

Til profilering på nettsider, 
i sosiale medier,
menighetsblad og lokalavis:

Logoer og bilder

Refleksjoner v/Knut Refsdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Lydfilen "Når jeg ser på din himmel" kan ikke lastes ned i nettleseren Safari. Velg en annen nettleser eller kontakt oss for å få tilsendt filen på e-post.